کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وم‍ن‍ت‍ه‍ال‍ر، م‍ارک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
م‍وم‍ن‍ت‍ه‍ال‍ر، م‍ارک‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریهای مغز و اعصاب
مومنتهالر، مارک ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۴۱‬,‭‌م۸۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک