کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
 
پدیدآور:
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و ویرایش ( بااصلاحات و تجدید نظر کلی )
یاحقی ، محمد جعفر ؛  مشهد موسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک