کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آری‍ت‍م‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
چ‍ان‍گ‌، ادوارد ک‌.
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍ام‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍ام‍ه‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۰[ ecaC>دویست کیس ]الکتروکاردیوگرافی
چانگ ، ادوارد ک . ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ نشر طبیب ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی سامه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۳۰‬,‭‌چ۱۹د‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه دروس علوم پایه پزشکی ، بیوشیمی ، بافت شناسی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی سامه ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ نشر طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی :روانپزشکی بالینی کاپلان ( ۱۹۹۶)
کاپلان ، هرولد ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ نشر طبیب   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک