کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ اف‍ض‍ل‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍رم‍ان‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ر درد - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ اف‍ض‍ل‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍رم‍ان‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کمر درد، پرسش و پاسخ
اسکندری ، حسین ؛  [کرمان ] موسسه تحقیقاتی افضل ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان . مرکز تحقیقات علوم اعصاب   ، [۱۳۷۴]
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۵۲۵‌ک‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک