کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ه‍دوی‌ اق‍دم‌، ن‍اه‍ی‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
م‍ه‍دوی‌ اق‍دم‌، ن‍اه‍ی‍ده‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز مشتقات ۱ و۳و ۴ -تیادیازول های حاوی گروه ایزو کرومان با استفاده از روش جفت شدن - هیدروژن زدایی متقاطع و بررسی اثرات برون - تنی ضد لیشمانیایی آنها
مهدوی اقدم ، ناهیده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۹۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک