کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ع‍رف‍ت‌ خ‍و، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ن‍گ‍ی‌ دری‍چ‍ه‌ آئ‍ورت‌ - م‍ادرزادی‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍رف‍ت‌ خ‍و، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بکارگیری روش جدید دریک مورد جراحی ترمیم تنگی مادرزادی دریچه آئورت ( روش ماناگوانی تغییریافته )
معرفت خو، محسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک