کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رت‍ض‍وی‌، ح‍م‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
غ‍ده‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍رت‍ض‍وی‌، ح‍م‍ی‍د
ت‍ق‍وای‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار
ف‍خ‍ری‌، س‍ه‍ا
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزشیابی روش بیوپسی سوزنی دربیماریهای ندولار تیروئید
مرتضوی ، حمید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۸۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سطح کنترل آسم و فراوانی علل احتمالی نامطلوب بودن سطح کنترل آن با استفاده از پرسشنامه ارزیابی درمان آسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان محمد کرمانشاهی در سال ۱۳۹۴
فخری ، سها ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۸۰۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع آلرژن های استنشاقی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک در کرمانشاه در سال ۱۳۹۳-۹۴
تقوایی ، مهیار ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۳۱۰۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک