کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رادی‌، پ‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
م‍رادی‌، پ‍ی‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز، بررسی اثرات بیولوژیک و مطالعه تداخلات دارو و رسپتور با استفاده از روش داکینگ مشتقات N-)- ۵ (بنزیل تیو- )۱و۳و ۴ -تیادیازول - ۲ -ایل )پارابرموفنیل استامید با اثرات بالقوه ضد سرطان
مرادی ، پیام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک