کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍ل‍ه‌ ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌؛ ک‍ل‍م‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍وزن‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ال‍ه‌، ژوزف‌
 
ناشر:
م‍ج‍ل‍ه‌ ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌؛ ک‍ل‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طب فشاری ، طب سوزنی
استاله ، ژوزف ؛  تهران مجله علم و زندگی ؛ کلمه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۴۷۷ط‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک