کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ج‍رای‌ ص‍ف‍راوی‌ ب‍س‍ت‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ج‍رای‌ ص‍ف‍راوی‌ ب‍س‍ت‍ه‌
 
پدیدآور:
ف‍راه‍ان‍چ‍ی‌، طوف‍ان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اتیولوژیک و خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی مستقیم در بیمارستان کودکان قائم همدان طی سال های ۱۳۷۰-۷۴
فراهانچی ، طوفان ؛  دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۰۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک