کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ج‍ت‍ب‍ائ‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍غ‍دی‍ه‌ ش‍ی‍رخ‍واران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍ت‍ب‍ای‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
م‍ج‍ت‍ب‍ائ‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان
مجتبائی ، اسدالله ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۲۶۴ط‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه ، پرستاری و پرورش کودک شیرخوار
مجتبایی ، اسدالله ؛  تهران چهر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۰‬,‭‌م۲۶۴‌ت‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک