کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ب‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌؛ اح‍س‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آش‍پ‍زی‌
خ‍واب‍گ‍زاری‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ت‍ول‌
ت‍ف‍ل‍ی‍س‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ش‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
م‍ب‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌؛ اح‍س‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشپزی سارینا
نجفی ، بتول ؛  تهران ؛ قم مبین اندیشه ؛ احسن الحدیث   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلیات تعبیر خواب یوسف پیامبر(ع )، منسوب به امام صادق (ع )ابن سیرین ، دانیال نبی (ع )، علامه مجلسی (ره )
تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ؛  تهران ؛ قم مبین اندیشه ؛ احسن الحدیث   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک