کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ال‍وت‌، ج‍ک‌ س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ال‍وت‌، ج‍ک‌ س‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر و علم رادیوگرافی پزشکی
مالوت ، جک سی ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۱۶۷‍ه‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک