کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍وس‍ت‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍دوس‍ت‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
ش‍وب‍ی‍ری‌، رض‍ا
ع‍ب‍اس‍ی‌، ش‍ه‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بیماری سالک ( لیشمانیوز پوستی )گزیده آخرین دستاوردهای علمی درمورد سالک
سلیمی ، بابک ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۶۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
لیشمانیازیس احشائی و گزارش موارد بیماری در پنج سال اخیر در بیمارستانهای کرمانشاه
شوبیری ، رضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
شیوع بیماری لیشمانیوز جلدی ( سالک )در مراجعه کنندگان به مرکزآموزشی درمانی بخش پوست درکرمانشاه ازسال ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۳
گلدوست ، کامبیز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۳۳۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی و تنوع بالینی لیشمانیوز پوستی ( سالک )در کرمانشاه از سال های ۱۳۷۴ تا۱۳۷۶
عباسی ، شهین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک