کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ رح‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ رح‍م‌
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ی‍اری‌، اف‍س‍ان‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوارض متعاقب بستن لوله های رحمی از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۶ در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
اختیاری ، افسانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک