کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ل‍وزال‍م‍ع‍ده‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍وزال‍م‍ع‍ده‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍وش‍ی‍اری‌ ف‍ر، ل‍ی‍دا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پاتولوژیک و اتیولوژیک تومورهای خوش خیم و بدخیم پانکراس و گزارش موارد آن درطی ۳ سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ دربیمارستان طالقانی تهران
هوشیاری فر، لیدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک