کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ری‍ب‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
 
پدیدآور:
ق‍ری‍ب‌، رض‍ا
م‍ی‍رح‍ی‍در، دره‌( م‍ه‍اج‍ران‍ی‌)
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین پرورش نوزادان و کودکان
قریب ، رضا ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ق۶۱۵آ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی جغرافیای سیاسی
میرحیدر، دره ( مهاجرانی ) ؛  دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک