کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍س‍ت‍ول‌ ادراری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍س‍ت‍ول‌ ادراری‌
 
پدیدآور:
اه‍ون‍ب‍ر، س‍م‍ی‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت بالینی و دموگرافیک فیستول های وزیکو واژینال طی سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۸ در بخش اورولوژی مرکز آموزشی درمانی چهارمین شهید محراب و امام رضا کرمانشاه
اهونبر، سمیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۵۸۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک