کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍ت‍س‌ ج‍رال‍د، ف‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ت‍س‌ ج‍رال‍د، ف‍ی‍ت‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بالینی بیماریهای قلب و عروق
فیتس جرالد، فیت ؛  تهران انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۹۴۴‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک