کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - درب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - درب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ک‍وش‍ام‍ه‍ر؛ ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش روشهای احیاء قلبی - تنفسی بزرگسالان ، کودکان و نوزادان به زبان ساده
شیراز کوشامهر؛ حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭آ۸۱۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک