کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ری‍دون‍ی‌، رض‍وان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ف‍ری‍دون‍ی‌، رض‍وان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی ، سنتز و بررسی سمیت سلولی مشتقات (N- ۵ -بنزیل تیو- )۱،۳،۴ -تیادیازول - ۲ -ایل - )۲ -پارانیتروفنیل استامید به عنوان مهار کننده های احتمالی تیروزین کیناز با اثرات بالقوه ضد سرطان
فریدونی ، رضوان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک