کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍روح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍روح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تندآموز کالبدشناسی توصیفی
فروحی ، علی ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف۵۸۵‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک