کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍راورده‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍راورده‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع فراوانی علل تجویز فرآورده های خونی در نوزادان بستری شده در بیمارستان رازی کرمانشاه در سال ۱۳۷۸
موسوی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۹۹۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک