کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍داک‍ار س‍وق‍ه‌، ک‍ل‍ث‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍داک‍ار س‍وق‍ه‌، ک‍ل‍ث‍وم‌
 
ناشر:
ده‍س‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات خونی کودکان
فداکار سوقه ، کلثوم ؛  رشت دهسرا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف۳۱۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک