کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍اک‍ر، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
 
پدیدآور:
ف‍اک‍ر، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان بروز عوارض فوری وابسته به ایمنی ترانسفوزیون در بیماران بستری در بخش هماتولوژی و اونکولوژی بیمارستان طالقانی ازابتدای مرداد ۱۳۸۱ لغایت پایان دی ۱۳۸۱
فاکر، محمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۱۷۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک