کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : غ‍ف‍وری‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌
 
پدیدآور:
غ‍ف‍وری‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ن‍ی‌ ی‍ع‍ق‍وب‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رادیوگرافی دستگاه ادراری
غفوری ، مهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۱‬,‭‌غ۵۷ر‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تکنیک های رادیولوژی ( ۱)
بنی یعقوب ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران . جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۷۴۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک