کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : غ‍ده‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
غ‍ده‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ر ک‍اری‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
م‍رت‍ض‍وی‌، ح‍م‍ی‍د
اب‍راه‍ی‍م‌ زاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ح‍ی‍دری‌، ل‍ی‍دا
زراف‍ش‍ان‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزشیابی روش بیوپسی سوزنی دربیماریهای ندولار تیروئید
مرتضوی ، حمید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۸۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
روشهای درمان در هیپرتیروئیدیسم
حیدری ، لیدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۲۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اختلالات تیروئیدی درمراجعه کنندگان مرکزتحقیقات دیابت کرمانشاه از شهریور ۱۳۷۵ تا شهریور۱۳۷۶
ابراهیم زاد، محمدحسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۶۱۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نتایج آسپیراسیون سوزنی تیروئید با گزارشات پاتولوژی نمونه های جراحی شده در مراکز درمانی شهر کرمانشاه در طی سال های ۷۶-۷۸
زرافشانی ، کیوان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۹۸۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک