کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ادرار -درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ادرار -درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
آری‍ائ‍ی‌ ت‍ب‍ار، ح‍م‍ی‍د
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار
م‍ح‍م‍د رح‍ی‍م‍ی‌ خ‍ان‍س‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
اف‍ت‍خ‍اری‌، ف‍ری‍ب‍ا
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، رائ‍ده‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
عفونت های ادراری دراطفال وبررسی ۵۰ موردآن دربیمارستان کودکان مفید
ابراهیمی ، رائده ؛  علوم پزشکی شهیدبهشتی پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۳۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
TUIدر گاستروآنتریت
محمد رحیمی خانسری ، محمد رضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۰۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
عفونت دستگاه ادراری در کودکان
آریائی تبار، حمید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
عفونت ادراری عود کننده در کودکان در بیمارستان رازی کرمانشاه
ابراهیمی ، شهریار ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۳۰۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی درصد شیوع عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان طالقانی کرمانشاه
افتخاری ، فریبا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک