کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ف‍ون‍ت‌ه‍ای‌ م‍ج‍رای‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ف‍ون‍ت‌ه‍ای‌ م‍ج‍رای‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ و م‍دارس‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ و م‍دارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماری کودک مبتلا به عفونت حاد تنفسی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت اموربهداشتی و اداره کل بهداشت خانواده و مدارس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عفونتهای حاد تنفسی در کودکان ، تشخیص و درمان بیماری مبتلایان ، در بیمارستانهای کوچک ، در کشورهای در حال توسعه
سازمان بهداشت جهانی ؛  معاونت امور بهداشتی و اداره کل بهداشت خانواده و مدارس   ،
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۱۵۸‌ع‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک