کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ف‍ن‍ان‌ زاده‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌ س‍ادات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ع‍ف‍ن‍ان‌ زاده‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌ س‍ادات‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی اثرات بیولوژیک مشتقات ( N- تری فلورومتیل )۱-،۳، ۴تیادیازول - ۲ ایل )نیتروبنزآمید و بنزوتیوآمید بااثرات احتمالی ضد سرطان
عفنان زاده ، نازنین سادات ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۱۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک