کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ص‍ر ج‍دی‍د؛ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ک‍رام‍پ‍ت‍ون‌، گ‍راه‍ام‌
 
ناشر:
ع‍ص‍ر ج‍دی‍د؛ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول تشخیص و درمان بیماریهای تنفسی
کرامپتون ، گراهام ؛  تهران عصر جدید؛ دانش پژوه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۲۲۰‬,‭‌ک۴۲۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک