کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍وف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ف‍ری‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیلابوس نورولوژی
تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۸‬,‭‌س۹۵۷‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :نرولوژی امینف ۱۹۹۹ و روانپزشکی کاپلان ۱۹۹۶
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک