کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ب‍اس‍ی‌، ال‍ه‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‍ی‌، ال‍ه‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیر بالینی بیماری کلیه مولتی سیستیک دیس پلاستیک در کودکان بین سال های ۱۳۷۷ و۱۳۹۱
عباسی ، الهه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۲۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک