کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ع‍ق‍ی‍م‍ی‌ م‍ردان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
ض‍ی‍ای‍ی‌، ام‍ی‍ر
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ره‍روان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان
ضیایی ، محسن ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ض۸۳ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریهای کودکان
ضیایی ، محسن ؛  مشهد شرکت انتشاراتی رهروان تربیت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ض۸۳‌ت‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ناباروری و اختلالات نعوظی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی ( ویژه پرستاران )
ضیایی ، امیر ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭‌ض۸۴‌ن‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک