کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ش‍ن‍ج‌ ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ب‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - ک‍ارب‍رد
ج‍راح‍ی‌ - روش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ون‌ وی‌، چ‍ارل‍ز
ف‍ت‍ح‌ اردوب‍ادی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز]
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهارتهای جراحی
ون وی ، چارلز ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد پزشکی تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۳۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تشنج ناشی ازتب )noisluvnoC elirbeF(
صالحی ، محسن ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۶۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طب انتقال خون ( کاربرد بالینی )
پارسی ، محمد ؛  [اهواز] [دانشگاه علوم پزشکی اهواز]   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌پ۱۵۲ط‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی و ماموگرافی با نتایج پاتولوژی در تعیین اندازه توده های بدخیم پستان
فتح اردوبادی ، محسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۳۵۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک