کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ادق‍ی‌ب‍روج‍ردی‌، ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌ب‍روج‍ردی‌، ره‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع و شدت علائم آسم در دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۶
صادقی بروجردی ، رها ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۵۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک