کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‍ب‍رگ‌، ه‍رب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روس‍ت‍ودن‍ت‍ی‍ک‍س‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‍ب‍رگ‌، ه‍رب‍رت‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ب‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پروتزهای ثابت
شیلینگبرگ ، هربرت ؛  [تهران ] انتشارات صبا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ش۹۸۸‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک