کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍وک‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍وک‌ درم‍ان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍رادی‌، ع‍ادل‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
کاربرد و تاثیر درمانی T.C.E دراسکیزوفرنی و مقایسه اثرات مطلوب درمانی نسبت به داروهای آنتی سایکوتیک
شریفی ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۶۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوارض جانبی زودرس TCE در بیماران بستری شده در سال ۷۵ در مرکز آموزشی درمانی فارابی
جلیلیان ، محسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع فراوانی اختلالات روانپزشکی منجر به دریافت درمان تشنج الکتریکی در بیماران بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه در نیمه دوم سال ۸۲
مرادی ، عادل ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۲۷۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک