کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ه‍س‍واری‌، روی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر آزاد - ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ش‍ه‍س‍واری‌، روی‍ا
 
ناشر:
ر. ش‍ه‍س‍واری‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وقتی آسمان به قلب ها سلام می کند
شهسواری ، رویا ؛  تهران ر. شهسواری   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اثرات برون تنی ضد باکتریایی ، ضد قارچی و ضد اکسیدانی عصاره متانولی گیاهان میندیوم لااویگاتوم و سیمبوپوگون اولیویری
شهسواری ، رویا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۹۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک