کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍رآب‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی
بیتس ، باربارا ؛  تهران شهرآب ؛ با همکاری موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک