کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍رآب‌؛ آغ‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د،۱۹۲۷-
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌؛ آغ‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد،۱۹۲۷- ؛  تهران شهرآب ؛ آغاز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خر‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک