کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍اطف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍اطف‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر ضد قارچی پوست ساقه گونه ای از جنس گز بر روی اپیدرموفیتون فلوکوزوم در محیط کشت و ترایکو فایتون و روکوزوم در محیط کشت و مدل درماتوفیتوز خوکچه هندی
شهبازی ، عاطفه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک