کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ری‍دان‌، چ‍ارل‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍دان‌، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍دای‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تندرستی ، دگرگونی اساسی در مدل زیست پزشکی
شریدان ، چارلز ؛  رشت انتشارات هدایت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۴۳۵ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک