کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍وزن‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ورل‍ن‍د، ه‍وارد
دال‍ه‌، روژه‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طب فشاری ، رشته ای از طب سوزنی ، تنها با فشار ساده یک انگشت دردهای خود را تسکین دهید
داله ، روژه ؛  تهران شرکت کتاب برای همه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭د۲۲۶ط‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تسکین سریع سر درد بدون دارو
کورلند، هوارد ؛  شرکت کتاب برای همه   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭‌ک۴۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طب فشاری ، رشته ای از طب سوزنی ، تنها با فشار ساده یک انگشت سلامت ، تناسب اندام و زیبائی خود را حفظ و بیماریهای سخت آن را معالجه نمائید
داله ، روژه ؛  شرکت کتاب برای همه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭د۲۲۶ط‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اورژانسها و موارد اضطراری پیشگیری و مقابله با آن
شرکت کتاب برای همه   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭ر۲۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک