کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ داروس‍ازی‌ ج‍اب‍رب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروس‍ازی‌
 
پدیدآور:
ل‍وه‍ی‍ر
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ داروس‍ازی‌ ج‍اب‍رب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از :داروسازی جالینوسی
لوهیر ؛  تبریز شرکت داروسازی جابربن حیان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭‌ل۷۹۷‌چ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک