کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ ف‍ر، ب‍ه‍روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ن‍ک‍وب‌
 
پدیدآور:
ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ ف‍ر، ب‍ه‍روز
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد نادر سندرم TQ طولانی مادرزادی
شایسته فر، بهروز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک