کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍اه‍رودی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۵
 
پدیدآور:
خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ش‍اه‍رودی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ف‍خ‍ررازی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امداد در جنگ و صلح
شاهرودی ، محمد علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۹۲‬,‭‌ش۲۶۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری
خیام ، عمر بن ابراهیم ؛  تهران فخررازی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک