کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‌. ک‍ه‍ن‌ زاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اورول‍وژی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌ ک‍ه‍ن‌ زاد، ش‍ه‍ری‍ار
 
ناشر:
ش‌. ک‍ه‍ن‌ زاد
ش‌. ه‍اش‍م‍ی‌ ک‍ه‍ن‌ زاد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اورلژی در یک نگاه
هاشمی کهن زاد، شهریار ؛  تهران ش . کهن زاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۸۸۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون ناتوانی جنسی در مرد
هاشمی کهن زاد، شهریار ؛  تهران ش . هاشمی کهن زاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭‌ک۸۸۹‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک