کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍ف‍ی‌، پ‍ری‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‍ی‌، پ‍ری‍وش‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
جداسازی فراکسیون موثر ضد رگ زائی گیاه موسیر و تعیین برخی خصوصیات آن
سیفی ، پریوش ؛  دانشگاه علوم پزشگی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک