کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ا - رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ا - رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی ( ره ) کرمانشاه ۶ ماهه اول سال ۱۳۷۵
احمدی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک